2007/06/14

Soomlaste hundijaht: otsus kohtuasjas C-342/05

Eelmise aasta 3. detsembri postituses käsitlesin kohtujurist Kokotti ettepanekut soomlaste hundijahi asjas. Täna (14. juunil 2007) kuulutati selles kohtuasjas välja otsus, milles sedastati, et Soome on tõepoolest rikkunud loodusdirektiivi artikli 12 lõikest 1 ja artikli 16 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

Euroopa Kohus ei leidnud siiski, et komisjon oleks esitanud piisavalt tõendeid, mis kinnitaks, et Soomes on hundijahi lubamisel juurdunud ja muutunud üldiseks halduspraktika, mis on vastuolus loodusdirektiivi nimetatud artiklitega (kohtuotsuse punktid 21-39).

Euroopa Kohus leidis aga, et loodusdirektiivi mainitud artiklitega on vastuolus asjaolu, et hundijahti lubatakse ennetavalt, ilma et oleks tõendatud, et see tõepoolest hoiab ära olulise kahju tekkimise (kohtuotsuse punktid 40-44).